Middelheimmuseum in beweging

Middelheimmuseum in beweging

Eind 2023 ziet het Middelheimmuseum er helemaal anders uit. Heel wat sculpturen krijgen een nieuwe, doordachte plaats in het kunstpark, met ook een betere duiding en signalisatie. Bij de vernieuwde presentatie gaat extra aandacht naar de landschappelijke elementen en de bijzondere erfgoedwaarde van de Middelheimsite. Voor de uitvoering slaan Cultuur en Groen de handen in elkaar. De ontharding en heraanleg van een deel van het kunstpark is een belangrijke ingreep.

Het kunstpark in transformatie

Sinds het najaar van 2022 zijn er grote stappen gezet in functie van de nieuwe collectiepresentatie van het Middelheimmuseum. Het openluchtdepot is aangelegd en ondertussen kregen een 40-tal werken er een nieuwe plaats.

In het park werden ook 48 kwalitatieve hoogstammige bomen en maar liefst 7.500 nieuwe heesters aangeplant. Dit najaar komen er nog 6 bomen bij.

Het museumteam maakte de selectie van werken die in de collectiepresentatie opgenomen zullen worden, en deze werken kregen een locatie toegewezen binnen de thematische opstelling. Dit gebeurde in samenwerking met Studio Moto en Atelier voor groene ruimte: zij werkten het grootste deel van de nieuwe scenografie en de visuele integratie van kunst en beplanting uit.

Met andere woorden: de voorbereidende plannen liggen er: met de start van de lente komt ook de uitvoering ervan op gang.

Uit de werken die in 2021 en 2022 verworven werden voor de collectie Vlaanderen, en toegewezen aan de collectie van het Middelheimmuseum, werden al 6 werken geïnstalleerd in het kunstpark. Dit jaar worden er nog een tiental geïnstalleerd.

In de komende weken worden nog meer werken naar het openluchtdepot overgebracht, en verhuizen kunstwerken stilaan naar hun nieuwe locaties. Dit wordt een uitgebreide technische oefening, de volgorde wordt bepaald door de technische en conservatievereisten van de respectievelijke werken.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “We kijken vandaag door een andere bril naar Middelheimmuseum en de bijzondere rol die de natuur er speelt. Kunst en park versterken elkaar en dat willen we met de nieuwe, ambitieuze collectiepresentatie laten zien. De volgende weken en maanden krijgen heel wat kunstwerken een nieuwe plek. De hele ‘choreografie’ wordt afgestemd op het ritme van de natuur: de timing voor de opstelling van de kunstwerken wordt aangepast aan de seizoenen. We houden rekening met het planten, zaaien, maaien, broeden en snoeien in het park, en zo wordt Middelheimmuseum het ganse jaar door een levende plek!” 

Ontharding en duurzaam groen

De groendienst van stad Antwerpen zorgt mee voor de realisatie van het nieuwe landschapsplan. Zo wordt 2.000 m² asfalt en klinkerverharding verwijderd in het parkdeel Hortiflora van het Middelheimmuseum. Deze ontharding zorgt voor extra groene ruimte en een betere buffering en infiltratie van het regenwater.

Langsheen de bosranden komt een struiklaag, het parkgebied zelf blijft een open en extensief beheerd grasland met weidse zichtassen. Het telt meer dan 600 verschillende planten- en boomsoorten, waaronder enkele markante soorten zoals de Doodsbeenderenboom, de Perzische parrotia en de Katsuraboom.

De ontharding start in maart. De ontharde bodem wordt eerst ingezaaid met groenbemesters. Deze zomer zorgen die voor een kleurrijk bloementapijt, in het najaar worden ze onder de teelaarde gemengd als natuurlijke meststof. Aansluitend volgt dan de nieuwe beplanting met grasvelden en aangepast struikgewas.

Schepen voor groen Els Van Doesburg: "Doorheen de jaren was Hortiflora een showtuin waarin verschillende tuinconcepten en tuinstijlen aanwezig waren. Hierbij werd her en der verharding aangebracht. We ontharden en vergroenen nu 2000 m2 waardoor Hortifora groener dan ooit wordt. De ontharding maakt Hortiflora ook futureproof: klimaatrobuuster, met meer aandacht voor waterinfiltratie en biodiversiteit. De stad stimuleert de Antwerpenaren om hun stadstuintjes te ontharden, hiermee geven we zelf het goede voorbeeld.”

Meer informatie over de nieuwe collectiepresentatie is te vinden in het persbericht van 30 augustus 2022:

Nadia De Vree Perscommunicatie Cultuur, Stad Antwerpen
Roel Veyt Woordvoerder schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud, Stad Antwerpen

 

 

Over Middelheimmuseum

Het Middelheimmuseum is een unieke plek waar het verrassende samenspel tussen kunst en natuur voor bijzondere ervaringen zorgt. Het openluchtmuseum toont moderne en hedendaagse kunst in een groene parkomgeving. Stukken van onder meer Auguste Rodin, Henry Moore, Rik Wouters, Isa Genzken, Chris Burden, Ana Mendieta, Jean Katambayi, Barbara Hepworth, Bruce Nauman, Germaine Richier, Pascale Marthine Tayou… geven een uniek overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst.

Jaarlijks nodigt het museum gerenommeerde of beloftevolle kunstenaars uit. Los van de 'white cube' van een museumzaal gaan zij in interactie met de eindeloze mogelijkheden van de parkruimte en de bestaande collectie. Dit stimuleert hen tot nieuw werk op maat van het Middelheimmuseum. Het museum werkte al samen met o.m. Berlinde De Bruyckere, Kapwani Kiwanga, Camille Henrot, Ulla von Brandenburg, Jeremy Deller, Sammy Baloji, Michel Francois, … 

Met jaarlijks ongeveer 400.000 bezoekers is het gratis toegankelijke Middelheimmuseum een laagdrempelige toegangspoort tot moderne en hedendaagse beeldende kunst, voor jong en oud, van natuurliefhebber tot expert, kortom iedereen die wil leren over, zich wil laten inspireren door, of gewoonweg wil genieten van beeldhouwkunst in een prachtig museumpark. Cultuur en recreatie zijn er optimaal samengebracht.

Het Middelheimmuseum in beeld:
http://bit.ly/1Q49oMP

Onder de noemer Kunst in de Stad wordt vanuit het Middelheimmuseum de stedelijke publieke kunstcollectie beheerd, uitgebreid en onderzocht.

Daarnaast worden er vanuit Kunst in de Stad ook tijdelijke kunstprojecten in de stad opgezet en wordt er onderzoek verricht naar de geschiedenis en maatschappelijke betekenis van kunst in de openbare ruimte in Antwerpen en daarbuiten. Kunst in de Stad verleent ook advies aan andere stedelijke diensten en publieke opdrachtgevers over nieuwe kunstcreaties.

Met de steun van: Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Overheid

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen