Persuitnodiging: Meet Me @ Middelheimmuseum

Persuitnodiging: Meet Me @ Middelheimmuseum

Rondleidingen voor mensen met beginnende en matige dementie

Dinsdag 13 februari 2018 — Het Middelheimmuseum biedt sinds 2014 rondleidingen voor mensen met beginnende en matige dementie aan. Het Meet Me @ Middelheimmuseum-programma richt zich zowel naar de diensten animatie van woonzorgcentra, als naar mensen met beginnende en matige dementie in een thuissituatie en hun mantelzorger.  Het museum heeft heel wat ervaring in maatwerk voor bijzondere doelgroepen. Centraal staat steeds het aanbieden van een waardevolle ervaring op maat van de deelnemers.

Als openluchtmuseum waar kunstwerken staan opgesteld in een eeuwenoud park, biedt het Middelheimmuseum een aangename verpozing, weg van de zorgsfeer die mensen met dementie dagdagelijks ervaren in het woonzorgcentrum of thuis. Het Middelheimmuseum is bovendien een veilige omgeving.  Het aanbod van moderne en hedendaagse kunst is zeer geschikt voor het interactieve model dat toegepast wordt bij deze rondleidingen.


U wordt vriendelijk uitgenodigd op een infomoment over deze rondleidingen op donderdag 27 februari 2018 van 10.00 tot 12.30 uur in het Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen.

Programma

9.45 uur - Onthaal

10.00 uur           

  • Welkom door Greet Stappaerts, hoofd Publiekswerking Middelheimmuseum
  • Presentatie door Els Tavergne en Tom Van Cleef, museumgidsen
  • Mogelijkheid tot verdiepende vragen en uitwisseling van ervaringen

11.00 uur - Demonstraties in het museumpark door Els Tavergne en Tom Van Cleef

12.30 uur - Mogelijkheid tot interviews
 

Bevestig voor 20 februari uw aanwezigheid bij greet.stappaerts@stad.antwerpen.be

Beeld: Corey McCorkle, Yayoi, 2005 © Corey McCorkle – foto Joris Luyten

Meet me @Middelheim