Kunst in de Stad: Voorbij het centrum

Kunst in de Stad: Voorbij het centrum

Zes nieuwe publieke kunstopdrachten combineren lokale verankering met artistieke zeggingskracht.

Collectie onder de loep

De collectie Kunst in de Stad bevat meer dan 260 kunstwerken, monumenten en standbeelden opgesteld in de publieke ruimte van de stad Antwerpen. Het vroegste werk dateert uit de 17de eeuw, terwijl de meest recente werken in 2023 verworven werden. Hoewel de collectie een ruim tijdvak omspant, is de geografische spreiding ervan minder breed uitgezet: meer dan de helft van de collectie bevindt zich in postcodes 2000 en 2018, oftewel het historische centrum en de 19de-eeuwse gordel. Deze spreiding ligt niet in lijn met de voortdurende stadsuitbreiding en demografische ontwikkelingen in Antwerpen. Een dichtbevolkt district als Borgerhout bijvoorbeeld huist vandaag amper zes collectiestukken.

“Met Kunst in de Stad streven we naar een kwalitatieve aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte van heel Antwerpen, zodat alle bewoners en bezoekers kunnen genieten van dit collectieve erfgoed. We zijn trots op de historische topstukken uit de collectie, maar wensen ook hedendaagse kunstenaars te betrekken in de toekomst van de collectie, verspreid over de wijken en districten van de stad.”– Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur, stad Antwerpen

Om deze ambitie te verwezenlijken wordt ingezet op “opdrachtgevend verwerven”: hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd nieuw werk te produceren in dialoog met een specifieke locatie en met de historische verzameling. Zo blijft de collectie Kunst in de Stad een collectie-in-wording die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

Voorbij het centrum

“Voorbij het centrum” is een meerjarig project van Kunst in de Stad waarbij zes kunstenaars uitgenodigd worden om voor evenveel zogezegde “perifere” districten een nieuw permanent publiek kunstwerk te maken. Deze opdrachten combineren hedendaagse artistieke ambitie met lokale verankering via een getrapt proces dat ondersteund wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Dit proces begon in 2022 met de bevraging van de deelnemende stadsdistricten (de zes districten met het geringst aantal publieke kunstwerken): Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken en Merksem. Ieder district werd gevraagd één of meerdere aanleidingen voor een kunstopdracht te formuleren, zoals een nieuw aangelegde straat, de wens tot “place-making” of een thematische insteek zoals samenleven of natuur.

Deze aanleidingen werden vervolgens geherformuleerd tot een uitnodiging aan kunstenaars om een ontwerpvoorstel te maken voor één van de zes locaties. Dit proces werd uitgevoerd door Sara Weyns, directeur Middelheimmuseum en Kunst in de Stad en Samuel Saelemakers, curator Collectie Kunst in de Stad, samen met twee externe adviseurs: Caroline Dumalin, artistiek directeur van Morpho (Antwerpen) en Zeynep Kubat, assistent curator bij KANAL-Centre Pompidou (Brussel).

Alle nieuwe kunstwerken zullen in de loop van 2024 en voorjaar 2025 ingehuldigd worden. Meer info hierover volgt in aparte persberichten.

De kunstenaars die nieuw werk maken zijn:
​(beknopte projectomschrijvingen in bijlage)

 • Yannick Ganseman (1984, Leuven, woont en werkt in Brussel)
  ​Locatie: Groenzone Legendestraat-Kruisboogstraat, 2180 Ekeren
 • Kati Heck (1979, Düsseldorf, woont en werkt in Pulle)
  ​Locatie: Kruispunt Bosstraat-Steenovenstraat, 2040 Berendrecht-Zandvliet-Lillo
 • Valérie Mannaerts (1974, Brussel, woont en werkt in Brussel)
  ​Locatie: Voorplein Kasteel Bouckenborgh, 2170 Merksem
 • Marina Pinsky (1986, Moskou, woont en werkt in Brussel en Berlijn)
  ​Locatie: Ter Rivierenlaan, 2100 Deurne
 • Gert Robijns (1972, Sint-Truiden, woont en werkt in Borgloon)
  ​Locatie: Krugerbrug, 2660 Hoboken
 • Guy Woueté (1980, Douala, Kameroen, woont en werkt in Antwerpen en Douala)
  ​Locatie: Groenperk Spillemansstraat-Van Hersteenstraat, 2140 Borgerhout


Kunst in de Stad: Voorbij het centrum wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid.

De kunstenaars KunstindeStad_VoorbijHetCentrum_Bijlage.docx - 62 KB

Voor meer informatie over dit persbericht:

Nadia De Vree Perscommunicatie Cultuur, Stad Antwerpen
Samuel Saelemakers Curator Collectie Kunst in de Stad | Curator Public Art Collection, Stad Antwerpen - Middelheimmuseum

Beeld bovenaan - grafisch ontwerp: Keen Antwerp

 

Over Middelheimmuseum

Het Middelheimmuseum is een unieke plek waar het verrassende samenspel tussen kunst en natuur voor bijzondere ervaringen zorgt. Het openluchtmuseum toont moderne en hedendaagse kunst in een groene parkomgeving. Stukken van onder meer Auguste Rodin, Henry Moore, Rik Wouters, Isa Genzken, Chris Burden, Ana Mendieta, Jean Katambayi, Barbara Hepworth, Bruce Nauman, Germaine Richier, Pascale Marthine Tayou… geven een uniek overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst.

Jaarlijks nodigt het museum gerenommeerde of beloftevolle kunstenaars uit. Los van de 'white cube' van een museumzaal gaan zij in interactie met de eindeloze mogelijkheden van de parkruimte en de bestaande collectie. Dit stimuleert hen tot nieuw werk op maat van het Middelheimmuseum. Het museum werkte al samen met o.m. Berlinde De Bruyckere, Kapwani Kiwanga, Camille Henrot, Ulla von Brandenburg, Jeremy Deller, Sammy Baloji, Michel Francois, … 

Met jaarlijks ongeveer 400.000 bezoekers is het gratis toegankelijke Middelheimmuseum een laagdrempelige toegangspoort tot moderne en hedendaagse beeldende kunst, voor jong en oud, van natuurliefhebber tot expert, kortom iedereen die wil leren over, zich wil laten inspireren door, of gewoonweg wil genieten van beeldhouwkunst in een prachtig museumpark. Cultuur en recreatie zijn er optimaal samengebracht.

Het Middelheimmuseum in beeld:
http://bit.ly/1Q49oMP

Onder de noemer Kunst in de Stad wordt vanuit het Middelheimmuseum de stedelijke publieke kunstcollectie beheerd, uitgebreid en onderzocht.

Daarnaast worden er vanuit Kunst in de Stad ook tijdelijke kunstprojecten in de stad opgezet en wordt er onderzoek verricht naar de geschiedenis en maatschappelijke betekenis van kunst in de openbare ruimte in Antwerpen en daarbuiten. Kunst in de Stad verleent ook advies aan andere stedelijke diensten en publieke opdrachtgevers over nieuwe kunstcreaties.

Met de steun van: Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Overheid

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen